f u R r
^

HI, IT’S A SMILE

nguyen food stylist avatar HI, ITS A SMILE
Simple & Smile Food Styling

Bui Ly Tien Nguyen (Egret Grass) is a Ho Chi Minh City, Vietnam – based food stylist for TV, Print, Editorial and Commercial Food Styling

Hiện tại Vietnam Food Stylist muốn mở rộng hợp tác và hỗ trợ Photographer/Studio có nhu cầu chuẩn bị Porfolio về Foods/Drinks, vui lòng xem chi tiết tại: Hợp tác thực hiện porfolio Foods/Drinks dành cho photographer/studio.


Cooperate