L

Lần này mình lại tiếp tục cộng tác với bud’s ice cream  trong mùa giáng sinh này styling một số món kem.

Food Styling: Egret Grass

Photograph by: Rong Vang

Bud’s ice cream CHRISTMAS EVE SUNDAE

Bud’s ice cream Berries Truffles

Facebooktumblr