M

Một số món lẩu mình đã thực hiện với Hoàng Yến Hot Pot, với tiêu chí đáng với giá trị bạn đã bỏ ra ^^!

Food styling: Egret Grass

Photograph by: Viet Le

Lau-ca-keo-porfolio-egret-grass-food-stylist

Lẩu cá kèo

Lau-nam-bac-porfolio-egret-grass-food-stylist

Lẩu nam bắc

Lau-bo-porfolio-egret-grass-food-stylist

Lẩu bò

Lau-thai-porfolio-egret-grass-food-stylist

Lẩu thái

Lau-nhat-porfolio-egret-grass-food-stylist

Lẩu nhật

Facebooktumblr