Thông tin lớp học Food Stylist

Hiện tại mình có mở các lớp sau, chi tiết thông tin từng lớp các bạn nhấp vào link bên dưới nha: Food Stylist 101: Food for Film chi tiết tại đây ( dự kiến cuối tháng 5/2022) Food Stylist Class 101 chi tiết tại đây  (dự kiến bắt đầu từ ngày 13/11/2021)_ Food Stylist Class 101 chi tiết tại đây  (khai giảng lớp mới 10/4/2021) Workshop Background chi tiết tại đây: 11/10/2020 Workshop Basic Lighting/Styling For Food Stylist chi tiết tại đây: 02/10/2021 Thông tin chi tiết liên hệ qua email: Nguyenbuilytien@gmail.com & FB: Nguyên Bùi Một số hình ảnh thực hành tại  Food Stylist Class 101: