H

Hiện tại mình có mở các lớp sau, chi tiết thông tin từng lớp các bạn nhấp vào link bên dưới nha:

Food Stylist 101: Food for Film chi tiết tại đây ( dự kiến cuối tháng 5/2022)

Food Stylist Class 101 chi tiết tại đây  (dự kiến bắt đầu từ ngày 13/11/2021)_

Food Stylist Class 101 chi tiết tại đây  (khai giảng lớp mới 10/4/2021)

Workshop Background chi tiết tại đây: 11/10/2020

Workshop Basic Lighting/Styling For Food Stylist chi tiết tại đây: 02/10/2021

Thông tin chi tiết liên hệ qua email: Nguyenbuilytien@gmail.com & FB: Nguyên Bùi

Một số hình ảnh thực hành tại  Food Stylist Class 101:

Lớp Food Stylist 101 - 02112019

Lớp Food Stylist 101 – 02112019

Lớp Food Stylist 101 – 20062020

Lớp Food Stylist 101 – 29112019

Lớp Food Stylist 101 – 29022020

Lớp Food Stylist 101 – 16052020

Facebooktumblr