D

Dành cho các bạn có mong muốn trở thành Food Stylist, trải nghiệm thực tế với các dự án mà team Vietnam Food Stylist tham gia

Bạn có thể gửi thông tin giới thiệu cơ bản về bản thân giới thiệu điểm manh yếu và món muốn của bản thân với nghề Food Stylist về email: Nguyenbuilytien@gmail.com

Cảm ơn các bạn đã đọc tin

Facebooktumblr