M

Một số sản phẩm mình đã thực hiện cho Bud’s Ice Cream

TVC Bud’s ice cream 2012


Halloween Bud’s Ice Cream Vietnam

Food styling Ice Cream: Egret Grass – Photograph by: Photo’s Võ Gia Võ

Horror Cones – Pumpkin Ice Cream: 2 viên chocolate được đặt trong cone kem được trang trí bởi chocolate nóng và chocolate viên, topping chocolate nóng, hạnh nhân, kem tươi và chocolate trang trí chủ đề Halloween

Horror Cones – Graveyard Ice Cream: 1 viên kem dâu và 1 viên kem vani được đặt trong cone kem được trang trí bởi chocolate nóng và kẹo màu, topping kem tươi, sốt strawberry, kẹo màu và chocolate trang trí chủ đề Halloween

Horror Cones – Skull Ice Cream: 1 viên kem vani và 1 viên kem sherbet cam được đặt trong cone kem được trang trí bởi chocolate nóng và hạnh nhân, topping kem tươi, sốt blueberry, hạnh nhân và chocolate trang trí chủ đề Halloween

Choco Nightmare Ice Cream: 3 viên kem chocolate phủ chocolate nóng đặt trong ly kem đặc biệt Halloween của BUD’S, topping kem tươi, hạnh nhân và chocolate trang trí chủ đề Halloween

Tropical Ghost Ice Cream: 3 viên kem mùi vị nhiệt đới: trà xanh, vani và dâu đặt trong ly kem đặc biệt Halloween của BUD’S, topping kem tươi, kẹo màu, sốt strawberry, chocolate nóng và chocolate trang trí chủ đề Halloween

Facebooktumblr